Obec Přezletice


Spolky a kluby

Informace o prázdninovém kondičním cvičení pro ženy

O letních prázdninách se nebude konat pravidelné pondělní kondiční cvičení; důvodem je loňská malá účast. Poslední možnost si zacvičit před létem je 28.6. od 19,30 hod ve společenském sále OÚ.

Sejdeme se opět po prázdninách těsně před zahájením školního roku - v pondělí 30.srpna.


V Obci jsou aktivní následující organizace (oddíly, spolky, sdružení):

Klub kamarádů Klokočovského splavu, pořádání táborů a organizování volnočasových aktivit pro děti

Sokol Přezletice - oddíl stolního tenisu

SK RSC Přezletice - fotbalový oddíl malé kopané Hanspaulka

SSK Přezletice - Střelecký oddíl

Sbor dobrovolných hasičů

  • kontaktní osoba: Libor Slavata
  • telefon: 606 140 855

Sokol