Obec Přezletice


Projekt Novostavba pavilonu mateřské školy Přezletice je spolufinancován Evropskou unií.

Název akce (projektu): Novostavba pavilonu mateřské školy Přezletice

Cíl projektu: vybudování nového pavilonu mateřské školy a zvýšení současné kapacity MŠ Přezletice o 100 %. Cílem projektu je mimo jiné také odlehčit přeplněnosti stávajících školek v okolí. Specifické cíle projektu: - Zajistit fyzicky dostupné a bezbariérové vzdělávací zařízení. - Snížit počet neumístěných dětí k předškolnímu vzdělávání. - Zvýšit počet tříletých a čtyřletých dětí zařazených v předškolním vzdělávání. - Rozšířit seznam MŠ zaměřených na enviromentální vzdělávání. - Rozšířit seznam MŠ podporující inkluzivní vzdělávání. - Umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. - Uzpůsobit prostředí nově vzniklé MŠ pro inkluzivní vzdělávání tzn. vhodné pomůcky, využívání asistentů či externích odborníků, .. - Vybavit prostory pro odpočinek, převlékání a hygienické prostory dětí zařízením splňujícím veškeré požadavky pro dostatečný prostor, hygienu, bezpečnost a podporujícím vývoj samoobslužných návyků dětí. Realizace projektu se bude podílet na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, na podporu inkluzivního a enviromentálního vzdělávání, podporu využívání inovativních pomůcek a metod práce.Realizace akce je předpokládána v roce 2017
Účast státního rozpočtu/dotace max: 10 257 405,09 Kč
Vlastní zdroje min: 1 139 711,68 Kč