Obec Přezletice


Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky www.prezletice.cz jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu podle většiny známých metodik pro všechny uživatele internetu.

Standardy a pravidla přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek bylo přihlíženo k metodickým pokynům MIČR - pravidla pro tvorbu přístupného webu a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Z větší části také Manifest Dogma W4.

Struktura

Struktura i obsahu je vytvořen strukturálním a validním HTML 4.01 Strict podle standardů konsorcia World Wide Web. Vizuální prezentace je zajištěna pomocí kaskádových stylů.

Texty

Texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Tisk

Stránky obsahují tiskový CSS styl, který je speciálně navržen k tomuto účelu a usnadňuje tak tisk veškerých zveřejněných informací.

Kontakt na správce webu

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu webových stránek www.prezletice.cz či s jejich používáním, kontaktujete správce webu na e-mailové adrese pdvor@centrum.cz, nalezené nedostatky budou odstraněny.